Hopp direkte til innhold

AdeB Forum - de vanskelige sykefraværssakene og arbeidsgivers styringsrett

7. desember avholdt Arntzen de Besche årets siste AdeB Forum. «AdeB Forum - Praktisk Arbeidsrett» har som mål å skape en plattform for HR ledere og andre med HR-relaterte oppgaver. Forumet skal være praktisk rettet og har som formål å drøfte aktuelle arbeidsrettslige temaer og problemstillinger på et faglig høyt nivå. Forumene avholdes i Oslo og Stavanger.

Forumet den 7. desember så nærmere på hvordan håndtering av omfattende sykefravær kan være en stor utfordring for mange arbeidsgivere. Noen arbeidstakere blir langtidssykemeldt over flere år, mens andre har generelt høyt sykefravær i årevis, med perioder på jobb innimellom. Mange HR-ansatte og ledere føler at de har for lite handlingsrom når det kommer til arbeidstakere med et høyt sykefravær. For å lykkes i oppfølging av sykmeldte er det viktig at lederne i bedriften er trygge på regelverk og rammer, slik at de er i stand til å gjennomføre de tiltakene man ønsker på riktig tidspunkt og med god kvalitet. Under forumet fortalte Monica Furustøl, Thomas Smedsvig og Ann Mari Risvoll Winterhus-Fjeld nærmere om mulige tiltak innenfor arbeidsgivers styringsrett ved gjentatte og regelmessige sykemeldinger.

Vi takker deltakerne for gode spørsmål og samtaler på årets forum, og ser frem til å ønske dere velkommen til forum i Oslo og Stavanger til våren. Temaer for neste års forum er ikke endelig avklart og vi mottar gjerne innspill til .  

 

Kompetanse

Kontaktpersoner