Hopp direkte til innhold

AdeB-dagene våren 2019

Arntzen de Besche har siden 2005 avholdt eksamensforberedende forelesninger, kalt manuduksjoner, innenfor ulike rettsområder for jusstudenter. Gjennom manuduksjonene får studentene også kjennskap til hvordan Arntzen de Besche arbeider med jussen i praksis.

Disse manuduksjonene er, ved siden av vår populære traineeordning, en svært viktig del av vårt studenttilbud – og bidrar til gode relasjoner mellom studentene og advokatfirmaet. 

Årlig deltar nærmere 1500 studenter på våre manuduksjoner i Oslo, Bergen og Tromsø. Forelesningene og seminarene tar for seg for seg ulike rettsområder, blant annet; EØS-rett, forvaltningsrett, sivilprosess, erstatningsrett, kontraktsrett, arbeidsrett, obligasjonsrett og dynamisk tingsrett.  

Foredragsholdere er i all hovedsak partnere som har mer enn 15 års erfaring som advokat. De deler av sine erfaring og kompetanse og gir studentene mange praktiske eksempler på hvordan loven har blitt anvendt i ulike saker og situasjoner.   

Våren 2019 har vi gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til følgende arrangementer:

SEMINAR

15. og 16. april: Seminar og oppgaveløsning i tilvirkningskontrakter
Partnere Stian Fagervold og Karl Erik Navestad vil holde seminaret.
Meld deg på her.

MANUDUKSJONER

10. mai: EØS-rett
Foredragsholder: Partner Espen I. Bakken
Meld deg på her.

14. mai: Forvaltningsrett
Foredragsholder: Partner Ole Kirkvaag
Meld deg på her

16. mai: Sivilprosess
Foredragsholder: Partner Andreas Nordby
Meld deg på her.

29. mai: Erstatningsrett
Foredragsholder: Partner Terje Granvang
Meld deg på her