Hopp direkte til innhold

Vurder salg i USA

Skattemyndighetene vil ha norsk skatteplikt ved salg av feriebolig i USA. I en artikkel i Finansavisen 15. april, anbefaler Anders V. Heieren å vurdere salg før en ny avtale trer i kraft.

- Dagens skatteavtale med USA er veldig ugunstig for norsk næringsliv, og det er sterkt ønskelig for Norge å få endret denne avtalen, men det er aldri så galt at det ikke er godt for noe, og ferieboligene kommer godt ut av det, sier advokat Anders V. Heieren i Arntzen de Besche. 

Norge har i flere år forsøkt å lande en ny skatteavtale med USA. Mange leier ut ferieboligen i USA når de ikke bruker den selv. Dersom skatteavtalen blir inngått vil det da bli norsk skatteplikt ved salg av ferieboligen. 

For to år siden uttalte Heieren til Kapital at nordmenn som eier bolig der, bør vurdere salg før avtalen trer i kraft. 

- Du kan få en helt annen skattemessig behandling nå, fordi den innebygde valutagevinsten blir skattefri. Det er det kanskje ikke så mange som har tenkt på, sa han. 

Strandet 

Siden den gang har det skjedd fint lite. Ny skatteavtale er ferdig forhandlet, men den er strandet i kongressen. Årsaken er at senator Rand Paul, som representerer det republikanske partiet, har blokkert for fornyelsen av avtalen. 

Heieren råder fortsatt nordmenn med bolig i USA å vurdere salg. 

- Selv om det er stillstand akkurat nå, kan den plutselig tre i kraft, for eksempel som en del av en politisk hestehandel, sier han og understreker: 

- Hvis man er glad i boligen sin skal man selvfølgelig ikke selge bare fordi det er gunstig skattemessig akkurat nå, men jeg synes man skal være oppmerksom på det. 

Valutaeffekt 

Han understreker at det vil påløpe en amerikansk skatt ved salg, men at salgsgevinsten sett i lys av valutautviklingen kan bli stor. 

Dersom eiendommen ble kjøpt da dollarkursen lå på 6 kroner og man selger til dagens kurs, som ligger på rundt 8,50, er verdistigningen på drøyt 41 prosent. Med dagens regler er valutagevinsten skattefri både i USA og Norge. Trer den nye skatteavtalen i kraft, vil altså hele gevinsten bli beskattet i Norge. 

- Finnes det lignende tilfeller med andre land? 

- USA er i en fullstendig særstilling. Avtalen er fra 1972, og Norge har klart å fremforhandle avtaler med andre land etter det, sier han. 

Han tilføyer at man likevel kan ha lignende effekter også for en leilighet i Spania eller andre land. 

- Hvis den har vært leid ut mer enn den har vært brukt til eget ferieformål, så faller den utenfor skattefritaket for hytte og feriebolig. Eurokursen har steget mye og vil utgjøre en stor del av en verdiøkning. Også den delen av verdistigningen som utgjør valuta blir da skattepliktig til Norge. Hvis det derimot er skattefritak i Norge så blir det bare skatteplikt i Spania, og der blir det ikke noe valutaelement til beskatning.

Kompetanse